Schildkliertest

Schildkliertest TSH thuistest De TSH schildkliertest is een eenvoudige thuistest om uw TSH waarde te bepalen. Uw TSH waarden zijn mede bepalend voor de activiteit van uw schildklier, veel mensen hebben last van een te traag werkende schildklier. Dit kan tot meer dan 30 verschillende klachten leiden, zie onderstaand een overzicht van de meest voorkomende: – Vermoeidheid – Kouwelijkheid – Struma – Droge, koude, bleek-gele huid – Traagheid in denken en handelen – Myxoedeem (bijvoorbeeld van het gezicht, dikke oogleden en enkels) – Wenkbrauwuitval – Haaruitval en broos haar – Langzame spraak – Gewichtstoename – Geheugenverlies – Concentratiestoornissen TSH (Thyro├»d Stimulating Hormone) wordt aangemaakt in de hypofyse (hersenaanhangsel) TSH zorgt er met name voor dat je schildklier hormonen

It's only fair to share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditPrint this pageEmail this to someone
Flattr the authorShare on StumbleUponShare on YummlyBuffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *