Swift- Bungee bez bungee

Nie ma nic lepszego w życiu niż spełniać swoje cele i marzenia! Jednym z nich był właśnie taki skok. Może nic specjalnego, bo w sumie tylko ~25 m, ale uczucie nie do podrobienia. Dziękuje Wam chłopaki Movmenciaki za udostępnienie mi takiej możliwości! GO FOR YOUR DREAMS!!!! 🙂

It's only fair to share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditPrint this pageEmail this to someone
Flattr the authorShare on StumbleUponShare on YummlyBuffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *