Springar frå Osterøy. Del 3 av 6: Framdrift

Jartru og Geir Reigstad har utforming av springaren vidare og sett sitt eige preg på den ved at vendingar og overgangar får meir flyt og at det er noko større framdrift enn slik dei lærte den i 1981. Spelekvinne: Silje Midtbø Vevle Opptak frå desember 2008. Foto og regi: Helene Spurkeland Relaterte videoar Del 1 av 6: Introduksjon https:// Del 2 av 6: Opplæring https:// Del 3 av 6: Framdrift https:// Del 4 av 6: Heile dansen utan bunad https:// Del 5 av 6: Heile dansen med bunad https:// Del 6 av 6: Arkivopptak Klara Antun og Andreas Vedå (1967) https:// Oppteikning av

It's only fair to share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditPrint this pageEmail this to someone
Flattr the authorShare on StumbleUponShare on YummlyBuffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *