Danefæ top 10 fund 2013 – Vinderen

Vinderen af “Danefæ top 10 Fund 2013” Kirkemosegård-skatten. En guldskat fra 500 tallet. Fundet i Spentrup ved Randers. Præsenteres af Benita Clemmentsen Museumsinspektør, Museum Østjylland og Progamtilrettelægger Frantz Howitz. Fundet gjort af amatørarkæolog Morten Kris Nielsen. DK4 21/1 2014

It's only fair to share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrShare on Google+Digg thisShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditPrint this pageEmail this to someone
Flattr the authorShare on StumbleUponShare on YummlyBuffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *